Rachmistrz GT


księga przychodów i rozchodów

oraz system naliczania podatku zryczałtowanegoRachmistrz GT to program firmy InsERT umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla firm samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączonemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

Do najważniejszych cech Rachmistrza GT należą:

  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości)
  • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów
  • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych oraz rachunków związanych z eksploatacją pojazdów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów
  • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu (w PIT-5) składek ZUS i innych funduszy)
  • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń)
  • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych: PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-36, PIT-37, VAT-7
  • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS
  • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows)
  • integracja z systemem kadrowo-płacowym Gratyfikant GT